Een wonderlijk verhaal

De fontein van Manneken-Pis werd waarschijnlijk in de 15de eeuw op de hoek van de Stoofstraat en de Eikstraat geïnstalleerd. Al vanaf de 13de eeuw voorzagen de Brusselse autoriteiten openbare fonteinen om de aangroeiende bevolking van drinkbaar water te voorzien.