Een Rococo-decor

Het beeldje en het monument hebben eigenlijk niets met elkaar te maken. In 1770 werd de eenvoudige zuil waarop het beeldje stond vervangen door een indrukwekkend geheel in rocaille, afkomstig van een andere openbare fontein. In dit nieuwe Rococo-decor leek het beeldje uit de Renaissance klein. Voortaan was de nochtans delicaat uitgewerkte rug van Manneken-Pis niet langer zichtbaar.